Yönlerimizi Öğreniyoruz...

        Hazırlık sınıfları olarak sağımızı ve solumuzu öğrenmemiz için bilekliklerimizi yaparak sağ elimize taktık. Sağ eller havaya oyunumuzu oynadık.

26.03.2021 15